Milieuzorg

Stolk Bouwmaatschappij BV streeft in haar beleid naar een zodanig werkwijze, dat bij het uitvoeren van bouw- en onderhoudswerkzaamheden de belasting van het milieu zoveel mogelijk geminimaliseerd wordt. Om dit te kunnen bereiken worden de volgende zaken zoveel mogelijk in acht genomen:

  • Het volledig voldoen aan wettelijke voorschriften en de voor een adequate uitvoering benodigde vergunningen;
  • Het actief inspelen op veranderende maatschappelijke inzichten t.o.v. milieuaspecten, waar nodig en gewenst in nauw overleg met de opdrachtgever;
  • Het onderhouden van een goede in- en externe communicatie om te komen tot een uitwisseling van informatie en rapportage van milieuzaken.

Door de directie van Stolk Bouwmaatschappij BV is besloten het bedrijf ook voor ISO 14001:2004 milieuzorgsystemen te certificeren. Dit is sinds juni 2015 het geval.