Privacy statement

Privacy statement Stolk Bouwmaatschappij B.V.

 

Privacyverklaring 

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en onze cliënten. Wij zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en garanderen een zorgvuldige en discrete omgang. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Stolk Bouwmaatschappij B.V. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt: Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfs Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken De Stolk Bouwmaatschappij B.V. verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

De Stolk Bouwmaatschappij B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • uitvoering van de opdrachtovereenkomst met u;
 • wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben om aan onze administratieve verplichtingen te voldoen;
 • informatie verstrekken over onze diensten en antwoorden geven op uw vragen. 
 • Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

De Stolk Bouwmaatschappij B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 7 jaar in geval van administratieve verplichtingen, gedurende de looptijd van de opdrachtovereenkomst en voor het overige voor de duur dat u ons niet te kennen heeft gegeven dat wij uw persoonsgegevens niet langer mogen verwerken.

 

Delen met anderen

De Stolk Bouwmaatschappij B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Stolk Bouwmaatschappij B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

In kaart brengen websitebezoek

De Stolk Bouwmaatschappij B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze worden geregistreerd en gebruik voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@debranding.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. De Stolk Bouwmaatschappij B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

De Stolk Bouwmaatschappij B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen getroffen die, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk zijn om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ​info@stolkbouw.nl​.

 

Datalek (Inbreuk op de Privacy

Bij het constateren van een gegevenslek (inbreuk) zullen de getroffen personen worden geïnformeerd en zal er melding gemaakt worden bij de daarvoor bestemde instanties.

 

Afsluiting

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.  Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken. De Stolk Bouwmaatschappij B.V. heeft geen invloed op de wijze waarop deze platforms met u persoonsgegevens omgaan en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. 

De Stolk Bouwmaatschappij B.V.behoudt zich het recht voor dit  privacy statement  eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. 

 

Het statement op onze website is de meest recente versie van het privacy statement en is derhalve  van toepassing.

 

Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik van deze site, neem dan contact met ons op of stuur een e-mail aan ​info@stolkbouw.nl​.